For Golf: Jednou přijde někdo šikovný, kdo prorazí ve světě

Golf je skvělá hra a měla by být co nejpřístupnější všem, kdo o ni projeví zájem. To byla myšlenka, která vedla v roce 2008 k založení Nadace Hanuše Goldscheidera. Během let se obsah i množství její pomoci vyvíjely a v současné době činí její podpora každoročně půl milionu korun. Předsedou správní rady je již několik Ladislav Vostárek, který si během našeho povídání zavzpomínal i na své golfové začátky.

Článek - For Golf

zdroj časopis For Golf - číslo 102; květen 2016

Jdi zpět