Golfové hole pro Golf Club Poděbrady

Ačkoliv je stále těžší získávat finanční prostředky a ačkoliv ceny golfových holí, které naše nadace poskytuje dětem, jsou stále vyšší, tak i v roce 2022 podporujeme děti, aby si mohly vyzkoušet golf. Jedním z prvních golfových klubů, který od nás letos obdržel dar v podobě golfových holí je Golf Club Poděbrady. S radostí Vám zprostředkováváme jejich poděkování a radost, která dělá radost i nám:

Vážení přátelé,

golfová akademie Poděbrady si touto cestou dovoluje poděkovat Nadaci Hanuše Goldscheidera pro český golf a projektu Se školou na golf za poskytnutí věcného daru, golfových holí pro začínající hráče naší akademie a široké veřejnosti, včetně základních škol. Velmi si vážíme každé pomoci, která nám umožní oslovit další děti a seznámit je se sportem, který je, jak doufáme, bude naplňovat po celý život, stejně jako nás všechny. Provozovat sportovní akademii v jakémkoliv sportovním odvětví je těžké a každá finanční pomoc posouvá naše možnosti výuky a rozšiřuje naší členskou základnu.

Ještě jednou děkujeme za golfovou akademii

Karolína Nováková

Přejeme mnoho nových členů v akademii.

Jdi zpět