Nadace Hanuše Goldscheidera pomáhá autistickým dětem

V pražském golfovém resortu GC Hodkovičky proběhla nebývalá akce na podporu dětí s autismem. Své síly ve snaze zapojit golf do dlouhodobého programu pomoci takto postiženým dětem spojily Nadace Hanuše Goldscheidera a pražský Rotary Klub. Výsledkem pilotní akce bylo nadšení dětí a dojetí rodičů.

Známým cílem Nadace Hanuše Goldscheidera (NHG) je podporovat rozvoj golfu především mezi dětmi a mládeží. Mj. se zaměřuje na nákupy dětských holí, didaktických pomůcek a vybavení golfových klubů zapojených do projektu "Se školou na golf". Zvláštní pozornost věnuje nadace také programům, které podporují zpřístupnění tohoto sportu sociálně znevýhodněným jedincům. Velmi specifickou skupinu v tomto ohledu tvoří děti postižené autismem, pro něž existuje i dlouhodobý program organizace Autismus jako dar. V jeho rámci se tak zrodil záměr zapojit všechny atributy golfu do pomoci s rozvojem jejich komunikace, motorických dovedností nebo navazování vztahů.

Akce v pražských Hodkovičkách, při níž si děti s autismem měly možnost pod dohledem trenérky většinou poprvé v životě zkusit golf, se setkala s velkým zájmem a ohlasem rodičů i dětí. Spokojeni tak mohli být i hlavní organizátoři Marie Stilerová z NHG, trenérka Renata Brýdlová, která se celý den dětem s velkou trpělivostí věnovala, GC Hodkovičky a v především koordinátorka golfových aktivit pro Evropu celosvětové organizace Rotary International Marie Jehličková: „Myšlenkou golf pro autisty jsem se inspirovala ve své práci ve světovém výboru charitativní organizace Rotary International, kde jsem zodpovědná za koordinaci rotary aktivit v golfu v celé Evropě. Myslím si, že myšlenka je to přínosná, skvělá a užitečná a ráda bych, aby se k takové spolupráci nechaly pozvat nejen golfový klub Hodkovičky ale i ostatní kluby v Česku i na Slovensku. V jednotlivých městech určitě dáme v rámci Rotary klubu dohromady skupiny lidí, kteří se ve prospěch autistů zapojí do spolupráce.“

Pokud se ptáme, jak hluboce pozitivně dokázala akce zapůsobit na ty, jimž byla určena, pak za všechny komentáře je poděkování, které po akci organizátorům přistálo v emailu od maminky jednoho z dětských účastníků: „Rádi bychom vám s Matym z celého srdce poděkovali za možnost přidat se ke včerejší úžasné akci na golfu. Nikdy by mě nenapadlo Matyho do takového prostředí vzít a se všemi našimi omezeními to vůbec zkoušet. Včerejšek mě ale úplně dostal. Všichni na nás byli moc milí, věnovali se nám, děti dostaly nádherný dáreček a trenérka super trpělivá. Smekám. Milým překvapením pro mě byl golfista, co se tam rozcvičoval a viděl, jak Maty drží hůl a přemýšlí, co s ní. Hned k němu přišel a nabídl mu, že to zkusí s ním a že mu ukáže, jak na to. To mě opravdu dojalo, protože to nebyl nikdo z organizačního týmu ani partnerů, ale prostě jen hráč golfu. Když na tu celou akci pomyslím, tak mám úplně slzy v očích. Veliké díky všem spoluorganizátorům za možnost golf vyzkoušet. Moc jsme si to užili a když by někdy v budoucnu byla příležitost, moc rádi se opět přidáme,“ uzavírá maminka.

A další příležitost skutečně bude, a to v neděli 21. dubna opět v pražských Hodkovičkách.

Autismu vstříc

Jdi zpět