Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf znovu podpoří rozvoj mládežnického golfu

Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf (NHG) v zimě nezahálela a také v letošní sezóně se chystá podporovat rozvoj mládežnického golfu. Zvláště v letošním roce, který bude tak důležitý pro návrat dětí k aktivnímu pohybu, bude její podpora klíčová.

V průběhu zimy došlo k úpravám skladu NHG a k doplnění základního vybavení všech velikostí holí číslo sedm a putterů. A dosavadní zprávy z regionů dávají tušit, že o výstroj bude pořádný zájem. Golfové kluby vyšly s nabídkou letních příměstských táborů již počátkem března a brzy byly jejich kapacity naplněny, nebo zbývají skutečně poslední místa.

A tak přestože do školních lavic se děti na přelomu dubna a května teprve pomalu začínaly vracet, první kluby se na sezónu připravily již s předstihem. První zásoby výstroje putovaly do Golf Clubu Prostějov a Golf klubu Osyčina, připravují se dodávky holí do dlouhodobě úspěšné mládežnické líhně Beskydského golfového klubu, Golf Clubu Marina Praha a Golfového klubu Hluboká nad Vltavou.

Na všech místech děti spojuje, že se už nemohou dočkat společnosti svých kamarádů, volného pohybu v přírodě, který jim nejen kvůli dlouhé zimě tak chyběl.

A protože děti také rády soutěží, NHG se zapojila do tvorby manuálu dovednostních soutěží, podle kterého se mohou děti individuálně připravovat na distanční soutěž, která se uskuteční na přelomu září a října. Stáhněte si ZDE manuál a požádejte nejbližší golfové hřiště o zapůjčení dětských holí. Je docela dobře možné, že bude právě od Nadace Hanuše Goldscheidera pro českých golf.

Přispět nadaci můžete na transparentní účet 4441188/5500.

Jdi zpět