Nadace obdarovala 35 klubů celkem 100 sety holí pro děti

Jedním z hlavních cílů Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf je podpora talentovaných dětí ze sociálně slabších rodin. Důkaz, že své poslání bere vážně, nadace podala o první listopadové neděli. Zástupci 35 TCM a klubů pracujících s mládeží z Čech a Moravy převzali 100 setů nových dětských holí.

Předseda správní rady Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf JUDr. Ladislav Vostárek řekl: "Nákup a následné rozdělení sta setů dětských holí je hmatatelným a věřím, že i záslužným činem naší nadace v tomto roce. Nádobíčko pro začínající děti už jsme s předstihem stihli předat klubům, které s nimi dlouhodobě a příkladně pracují - např. GC Erpet Praha, GC Praha, Royal GC Mariánské Lázně nebo GC Karlovy Vary. Doufáme, že se tato iniciativa naší nadace setká s příznivým ohlasem hlavně mezi kluby a že se nám společně podaří ke golfu přitáhnout další nadšené mladé zájemce."

Slavnostní předání dětských golfových holí zástupcům 35 Tréninkových center mládeže a klubů pracujících s dětmi a mládeží z celé České republiky se uskutečnilo v neděli 4. listopadu v pražském Erpet Golf Centru. Přítomni byli členové správní rady Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf profesor RNDr. Václav Pačes, JUDr. Ladislav Vostárek, Reneé Machová, Ondřej Hejma, Miroslav Holub a další, prezident ČGF Jan Jenčovský a další členové výboru ČGF, Marco Anderegg, majitel společnosti Golf USA , která dětské sety dodala, sponzoři a významní donátoři nadace v čele s Vladimírem Dlouhým či Karlem Laubem a další milí hosté. Z události byl natočen televizní záznam, který bude během listopadu vysílán na programu ČT Sport.

Text a foto: Luboš Klikar

Jdi zpět