Nadace obdarovala i v roce 2015 golfové kluby dětskými holemi

Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf pokračovala v roce 2015 v podpoře projektu České golfové federace Se školou na golf a obdarovala golfové kluby zapojené do tohoto projektu 700 dětskými golfovými holemi a 14 sadami speciálních plastových golfových pomůcek.

Do projektu je zapojeno celkem 61 klubů se 184 školami a odhadem prochází projektem kolem 2,5 tisíce dětí školního i předškolního věku.

Nadace tak naplňuje cíl své činnosti a smysluplně využívá darované finanční prostředky od štědrých dárců. Nadšení a úsměvy dětí na přiložených fotografiích jsou toho důkazem.

Jdi zpět