Výuka golfu na Základní škole Miloše Šolleho

Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf podpořila zatím největší projekt tohoto školního roku. Základní škola Miloše Šolleho Kouřim se nachází pouhý 1 km od golfového hřiště, kde sídlí Golf Club Molitorov u Prahy. Od září letošního roku zařadila škola do svého vzdělávacího programu výuku golfu jako rozšířenou tělesnou výchovu pro žáky prvních až čtvrtých ročníků. Více než 160 dětí má šanci využít pro své sportovní aktivity golfový areál.


V neděli 13. října zorganizovala škola s golfovým klubem akci pro rodiče a společně dali šanci dětem, aby ukázaly svým rodičům, co se vše naučily po prvních hodinách výuky. U této akce nechyběla ani Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf, která golfovému klubu a škole zajistila potřebné vybavení v podobě golfových setů. Postupně věříme, že klub i školu vybavíme dalším materiálem, protože počet dětí je v tomto případě ojedinělý.


Naše nadace podporuje rozvoj golfu, a tak s narůstajícím počtem golfové výuky na školách jsme připraveni podpořit také další golfové kluby, které spolupracují se školami, které mají zájem zapojit golf do osnov tělesné výchovy.

Výuka golfu na Základní škole Miloše Šolleho

Jdi zpět