Hanuš Goldscheider

Hanuš Goldscheider

Hanuš Goldscheider je členem Síně slávy českého golfu za celoživotní působení v jeho prospěch. Svou práci v českém golfu zahájil začátkem padesátých let minulého století, když golf byl uvržen do nucené ilegality.

Začátkem šedesátých let se podílel na zformování nově vznikajících oddílů golfu a vstoupil do oddílu při TJ Slavia Praha.

V roce 1968 byl spoluzakladatelem Československého golfového svazu a v jeho výboru zastával funkci mezinárodního tajemníka. V této funkci působil víc než dvacet let a největší měrou se zasloužil o znovuzařazení československého golfu do rodiny evropských a potažmo světových golfových zemí. Nejednalo se jen o obnovení členství Československého golfového svazu v Evropské golfové asociaci a o vstup do World Amateur Golf Council, ale hlavně o vytvoření řady osobních kontaktů a přátelských vztahů s významnými osobnostmi světového golfu. To umožnilo zajistit účast našich hráčů v řadě zahraničních turnajů včetně světového mistrovství profesionálních družstev World Cup a rovněž realizovat řadu mezinárodních utkání i na klubové úrovni. To vše v době totalitní perzekuce, kdy golf byl sportem třetí kategorie bez jakékoliv státní podpory.

Je zásluhou Hanuše Goldscheidera, že se v letech 1979 až 1998 v naší zemi konala čtyři amatérská mistrovství Evropy. Po rozdělení Československa na dva samostatné státy se v roce 1993 Hanuš Goldscheider stal prvním prezidentem České golfové federace a zůstal jím až do své smrti. Jeho zásluhou čeští golfisté poznali nejlepší profesionální hráče působící v Evropě při několika turnajích konaných u nás v rámci European Tour nebo Challenge Tour.

Z iniciativy Hanuše Goldscheider byla v roce 1990 založena i PGA České republiky. Na mezinárodním poli Hanuš Goldscheider pracoval od roku 1989 po dobu čtyř let jako člen Championship Committee při Evropské golfové asociaci, další čtyři roky zastupoval Evropu v Rules Committee při Royal & Ancient St Andrews a další dva roky zastupoval Evropu v Komisi pro amatérský status při Royal & Ancient St Andrews.

Jeho zásluhy o český golf jsou také důvodem, proč se Nadace, jejímž jediným cílem je rozvoj českého golfu zaštiťuje jeho jménem. Goldie totiž viděl budoucnost golfu nejen v budování kvalitních golfových hřišť, ale především ve zpřístupnění golfu dětem a to i dětem z rodin, jejichž sociální poměry brání dalšímu rozvoji jejich talentu a píli.