Kontakty

Název nadace: NADACE HANUŠE GOLDSCHEIDERA PRO ČESKÝ GOLF
Sídlo nadace: Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5
Datum založení: 15.4. 2008
E-mail: office@nhg.cz
Webové stránky: http://www.nhg.cz
Číslo účtu pro Kč: 4441188/5500
Banka: Raiffeisenbank a.s
Zřizovatel nadace:   Česká golfová federace
Sídlo: Strakonická 2860/4, 150 00 Praha 5
IČO: 28371275
DIČ: CZ28371275

Členové správní rady

JUDr. Ladislav Vostárek
předseda správní rady

Reneé Machová
členka správní rady

Prof. RNDr. Václav Pačes
člen správní rady

Ing. Maria Stilerová
členka správní rady

Ing. Karel Vopička
člen správní rady

Členové dozorčí rady

Ing. Zdeněk Kodejš
předseda dozorčí rady

Mgr. Dominik Maršík
člen dozorčí rady

Michal Rulák
člen dozorčí rady