Poslání a cíle

Základní myšlenkou naší Nadace je podporovat golf a napomáhat jeho rozvoji, zejména se zaměřením na dětský a mládežnický golf. Velkou pozornost věnuje Nadace programu, který podporuje sociálně slabší zájemce o golf s cílem zpřístupnit a přiblížit tento sport co nejširší veřejnosti.

Aktuálně je naše činnost směřována do co nejširšího vybavení golfových klubů zapojených do projektu Se školou na golf dětskými golfovými holemi a didaktickými pomůckami, aby se co největší počet dětí měl možnost seznámit s golfem.

Protože bohužel není v silách nadace, vzhledem k prostředkům, kterými aktuálně disponuje, podporovat všechny děti, které by si to zasloužily, vybíráme takové talenty, jejichž dalšímu rozvoji brání špatné sociální poměry jejich rodiny. Snažíme se jim následně přispět na cestovní a pobytové náklady, aby se mohli zúčastnit tréninkových kempů či soustředění stejně jako ti, jejichž rodiče nouzí netrpí.

Takové děti pak nejen, že budou moci třeba jednou rozšířit řady „playing pro“ nebo se stát kvalifikovaným učitelem golfu, ale díky kvalitě své hry, korektnímu a fair vystupování se stanou vyhledávaným partnerem do hry pro lidi, kteří mohou mít značný vliv na jejich životní postavení, pro lidi, ke kterým by se normálně bez naší a Vaší podpory nemohli nikdy dostat.

A pokud se nám tímto podaří podpořit třeba zrození budoucího reprezentanta či olympionika, který by jinak musel z ekonomických důvodů golfu zanechat, budeme opravdu šťastni.

Dále, pokud by se nadaci povedlo shromáždit dostatek prostředků, bychom se také rádi zaměřili na prosazení výuky golfu v rámci povinného tělocviku na základních školách.